Zakres Usług

Przechowujemy dokumentację osobowo- płacową zlikwidowanych przedsiębiorstw. Wpis do Rejestru przechowawców prowadzonego przez Marszałka Województwa Mazowieckiego pod nr 12

Zakres czynności archiwizacji dokumentów:

• porządkowanie i opracowanie akt według komórki organizacyjnej
• kwalifikowanie i klasyfikowanie dokumentacji
• sporządzanie ewidencji dokumentacji archiwalnej i niearchiwalnej
• wybrakowanie i zniszczenie dokumentacji kategorii „B”, której okres już minął (po uzyskaniu zgody lub opinii przez właściwe Archiwum Państwowe)

Zakres czynności przechowywania dokumentów:

• specjalistyczny i przestrzenny magazyn
• z zachowaniem odpowiedniej temperatury i wilgotności
• zachowaniem najwyższego bezpieczeństwa
Image

„Narew-Ostrołęka” Sp. z o. o. Zakład Usług Archiwalnych i Składnica Akt w Ławach, zaprasza do skorzystania z oferty naszych usług w zakresie archiwizacji i przechowania dokumentacji.

Oferujemy usługę przechowywania dokumentacji zlikwidowanych zakładów. Wykonujemy również archiwizacje wszystkich rodzajów akt jednostkom zewnętrznym. Posiadamy składnice akt spełniającą wszelkie wymagania Ustawy z dnia 14 lipca 1983r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz rozporządzeń dotyczących świadczenia usług archiwalnych.

Spółka nasza jest wpisana do Rejestru Przechowawców Akt osobowych i Płacowych o czasowym okresie przechowani, prowadzonych przez Marszałka Województwa Mazowieckiego. Obecnie przechowujemy w naszej składnicy dokumentacje pracowniczą z 194 jednostek z terenu całego kraju. Obsługujemy byłych pracowników w zakresie wydawania stosownych kopii i odpisów dokumentów niezbędnych dla ZUS, KRUS i innych instytucji.

Za wystawianie stosownych dokumentów PRZECHOWAWCA będzie pobierał od wnioskodawców opłatę zgodnie z cennikiem „Narew-Ostrołęka” Sp. z o. o. sporządzonym w oparciu o Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 10 lutego 2005 r. w sprawie określenia maksymalnej wysokości opłat za sporządzenie odpisu lub kopii dokumentacji o czasowym okresie przechowywania.