Cennik Opłat "Narew-Ostrołęka" sp. z o.o. w Ławach
Zakład Usług Archiwalnych i Składnicy Akt

Udostępnianie dokumentacji osobowo-płacowej, opłaty jednostkowe:

  1. Za sporządzenie kopii świadectwa pracy – 17 zł
  2. Za sporządzenie kopii, z zastrzeżeniem pkt 3, innego niż świadectwo pracy dokumentu z zakresu stosunku pracy, w tym dokumentu potwierdzającego wysokość wynagrodzenia - 4zł
  3. Za sporządzenie kopii każdej karty zarobkowej bądź karty zasiłkowej albo strony listy płac - 4zł
  4. Za sporządzenie odpisu świadectwa pracy, za każdą rozpoczętą stronę – 35zł
  5. Za sporządzenie odpisu innego niż świadectwo pracy z zakresu stosunku pracy, w tym dokumentu potwierdzającego wysokość wynagrodzenia, za każdą rozpoczętą stronę – 8zł
  6. Za sporządzenie odpisu skróconego wysokości zarobków na podstawie list płac, za każdą pozycję zestawienia (kwota wynagrodzenia rocznego albo wynagrodzenia za krótszy okres faktycznie przepracowany w ciągu roku) – 4zł
  7. Łączna opłata od jednorazowo złożonego zamówienia nie może przekroczyć kwoty - 200zł

    

Powyższe ceny są cenami brutto

 

Podstawa prawna:  Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 10 lutego 2005r. w sprawie określenia maksymalnej wysokości opłat za sporządzenie odpisu lub kopii dokumentacji o czasowym okresie  przechowania (DZ.U. nr 28 poz. 240 z 2005r.)

 

W przypadku przesyłki dokumentów na adres wnioskodawcy dolicza się koszty przesyłki według cennika Urzędu Pocztowego.